image banner
Thông tin mới nhất
Đăng nhập
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc làm việc với BTV Thành ủy Vinh
Phải tìm ra hướng đột phá và có bước đi “thần tốc”, thànhphố Vinh mới đạt được mục tiêu Nghị quyết 26. Đó là phát biểuchỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủyHồ Đức Phớc tại buổi làm việc với BTV Thành ủy Vinh để nghe  tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, địnhhướng nhiệm vụ trong thời gian tới diễn ra sáng nay (10/4).

Phải tìm ra hướng đột phá và có bước đi “thần tốc”, thànhphố Vinh mới đạt được mục tiêu Nghị quyết 26. Đó là phát biểuchỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủyHồ Đức Phớc tại buổi làm việc với BTV Thành ủy Vinh để nghe tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, địnhhướng nhiệm vụ trong thời gian tới diễn ra sáng nay (10/4).


Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Huỳnh Thanh Điền-TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy,Văn phòngUBND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ngành.


Quangcảnh buổi làm việc


Đ/c Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh báo cáo tại buổilàm việc


Tại buổi làm việc, thay mặtBTV Thành ủy Thành phố Vinh, đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bíthư Thành ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2014, 3 tháng đầunăm 2015 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII.


PhóChủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền phát biểuChủtịch UBND thành phố Vinh – Nguyễn Xuân Sinh phát biểu


Theo đó, thời gian qua, lãnh đạo thành phố đã tập trungtriển khai nhiểu giải pháp để đưa kinh tế - xã hội thành phố phát triển. Lãnhđạo thành phố đã chủ động triểnkhai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩytăng trưởng. Các mô hình sản xuất nông nghiệp được nhân rộng và hình thành một số vùngthâm canh rõ nét. Công tác thu hút đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn thànhphố được đẩy mạnh. Lãnh đạo thành phốcũng đã phối hợp với các ngành cấp Tỉnh hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạchthành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phêduyệt. Hoàn thành việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Quyết định 239 của Thủ tướngChính phủ theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trịđang trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị05 của BTV Thành ủy về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môitrường, đảm bảo an toàn giao thông, tạo bộ mặt đô thị khang trang sạch, đẹp,văn minh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộthành phố lần thứ XXII, đến nay, có 28/44 chỉ tiêu đạt và vượt. Công tác chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở được triểnkhai nghiêm túc, cơ bản hoàn thành trong quý I/2015 theo kế hoạch. Đến nay cácđơn vị chỉ đạo điểm đã tổ chức Đại hội thành công. Ngày 02/4/2015 Ban Chấp hànhĐảng bộ mở rộng đã họp, rút kinh nghiệm đại hội điểm và triển khai công tác chỉđạo đại hội đại trà trong quý II năm 2015.

Góp ý vào định hướng phát triển của thành phố trong thờigian tới, các sở ngành đều đã có hướng dẫn cụ thể trong điều chỉnh quy hoạchchung thành phố Vinh đến năm 2030 tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phêduyệt. Thành phố cần phải tập trung làm tốt công tác GPMB các dự án; chỉnhtrang đô thị, giải tỏa hành lang giao thông; quan tâm phát triển lĩnh vực vănhóa, giáo dục; giải quyết tốt đơn thư, khiếu kiện của công dân. Công tác thuhút đầu tư cần đẩy mạnh hơn nữa; Làm tốt công tác cải cách hành chính...

Bí thưTỉnh ủy Hồ Đức Phớc kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, thànhphố Vinh là hình ảnh đại diện cho tỉnh. Thời gian qua, thành phố đã thực hiệnnhiều giải pháp đưa kinh tế - xã hội phát triển làm thay đổi khá mạnh mẽ diện mạocủa mình. Tuy nhiên, hiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng đượcyêu cầu phát triển; Năng lực quản lý các dự án còn hạn chế, công tác GPMB vẫnđang là lực cản thu hút đầu tư; Công tác quản lý đô thị, giải tỏa hành langgiao thông chưa tốt; An ninh trật tự trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phứctạp...


Làm sao để thành phố Vinh phát triển một cách vượt trội,là đầu tàu tăng trưởng, trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung bộ, luôn là vấnđề được lãnh đạo tỉnh quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Tỉnh sẽ luôn đồnghành và tạo mọi điều kiện để thành phốphát triển. Nhưng tự thân Thành phố phải luôn chủ động, sáng tạo và quyết tâmthực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phải tìm ra hướng đột phá và cóbước đi “thần tốc”, thành phố Vinh mới đạt được mục tiêu Nghị quyết 26 của BộChính trị đề ra. Thành phố cần tập trung phát triển hạ tầng trọng yếu về giaothông, đô thị, y tế, kinh tế, xã hội; Thúc đẩy hoạt động du lịch thương mại dịchvụ phát triển; Phát triển công nghiệp công nghệ cao. Đồng thời phải tạo được độtphá trong công tác cán bộ, cải cách hành chính và thu hút đầu tư.


Bên cạnh đó, thành phố cần quan tâm chú trọng đến côngtác chỉnh trang đô thị, công tác giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất cho người dân; Chăm lo công tác phát triển văn hóa, công tác xóađói giảm nghèo; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đạo đức công vụ; thực hiệnnghiêm nội dung chỉ thị 17 của BTV Tỉnh ủy; Làm tốt công tác an ninh chính trị,trật tự an toàn xã hội; Tập trung chỉ đạo đại hội Đảng các cấp thành phố nhiệmkỳ 2015-2020, trong đó chú ý đến công tác nhân sự, đưa vào cơ cấu tỷ lệ cán bộnữ, cán bộ trẻ theo quy định.


Tại buổi làm việc, trước những kiến nghị đề xuất củathành phố, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc cũng đã trả lời cụ thể và định hướng thànhphố trong vấn đề làm việc với các Bộ, ngành, thực hiện điều chỉnh quy hoạchthành phố Vinh, thu hút vốn ODA, thu hút đầu tư nước ngoài, quan tâm vốn để đảmbảo tiến độ các dự án trọng điểm, tạo diện mạo mới cho thành phố và tỉnh.


Năm 2014, kinh tế thành phố tiếp tục có bước tăng trưởng, đạt 7,6%/KH7-8%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt10.366 tỷ đồng, đạt 101% KH, tăng 7,0% so với năm 2013. Tổng thu ngân sách đạt 1.244 tỷ đồng,đạt 125% dự toán pháp lệnh và tăng 32% so cùng kỳ. 3 tháng đầu năm 2015, giá trị gia tăng ước đạt 3.697,8 tỷđồng. Nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2010 - 2015 đạt 7,92%/chỉtiêu 16-17%.Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúnghướng, tích cực. Thu nhập bình quân đầu người/năm tăng từ 38 triệu đồng năm2010 lên 69,2 triệu đồng năm 2014, ước tính đến 2015 đạt 75,5 triệu đồng/chỉtiêu 90 – 92 triệu đồng. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nôngthôn mới, đến nay, thành phố đã có 3 xãhoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Phan Quỳnh

 • Chăm lo công tác an sinh xã hội

  Cùng vớiphát triển kinh tế, những năm qua, công tác chăm lo an sinh xã hội trên địa bànthị xã được Thị ủy, UBND, Ủy ban MTTQ thị xã và các tổ chức đoàn thể, hội quantâm, chăm lo chu đáo. Nhờ  đó, cuộc sốngcác gia đình chính sách, hộ nghèo trên được cải thiện đáng kể.

 • Quỳnh Thiện hướng tới xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị

  Được mệnhdanh là “con chim đầu đàn” trong chiến lược phát triển của thị xã, Quỳnh Thiệncó sự chuyển mình nhanh chóng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, lối sống của người dânchuyển biến nhanh sang đô thị, nhân dân đồng lòng, sát cánh với Đảng bộ, chínhquyền hướng tới xây dựng phường trở thành đơn vị chuẩn văn minh đô thị trướcnăm 2025.

 • Công đoàn thị xã: điểm tựa vững chắc cho công chức, viên chức và người lao động

  Xây dựng tổchức công đoàn vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn. Côngđoàn có vững mạnh thì mới có đủ vị thế để thực hiện chức năng, nhiệm vụ cơ bảncủa mình là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, là điểm tựacủa đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ), đáp ứngyêu cầu trong tình hình mới.

 • THỊ XÃ HOÀNG MAI – HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ LOẠI III

  Nhiệm kỳ2015 - 2020, với sự quan tâm định hướng, chỉ đạo, giúp đỡ của Ban Thường vụ Tỉnhủy và các ngành cấp trên, từ việc khơi dậy và phát huy nội lực trong, ngoài thịxã, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã, sự nỗ lực, tin tưởng và ủnghộ của nhân dân, trên bản đồ phía Bắc của tỉnh Nghệ An đang hiển diện một màu sắctươi mới của đô thị trẻ, từng bước trở thành một vùng kinh tế năng động, cựctăng trưởng của tỉnh, hướng tới mục tiêu xây dựng thị xã trở thành đô thị loạiIII.

 • Nâng cao hiệu quả, chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo”

  Sinh thờiChủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéothì việc gì cũng thành công”. Vận dụng quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ ChíMinh, trong những năm qua, Hoàng Mai đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thốngchính trị, nòng cốt là hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể  từ thị xã xuống cơ sở trong việc xây dựng vànhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

 • Công tác tổ chức cán bộ là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng

  Công tác tổchức cán bộ có ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng Đảng, góp phần quyết địnhđến việc thành bại trong tổ chức và lãnh đạo cách mạng của Đảng. Quan điểm, tưtưởng tại Đại hội lần thứ XII của Đảng và các Hội nghị Trung ương khóa XII đãnhấn mạnh nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng toàn diện, cả về tư tưởng, đạo đức,tổ chức và nhất là công tác cán bộ, coi đây là then chốt của nhiệm vụ then chốt.

 • Xây dựng mô hình dân vận khéo: Ít nhưng tiêu biểu

  Đólà chỉ đạo của Phó Bí thư Thị ủy Đàm Hữu Hồng khi kiểm tra tình hình triển khaicác mô hình dân vận khéo của các xã, phường trên địa bàn thị xã Hoàng Mai vàochiều 29/5. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Đình Tề - Trưởng Ban dân vận Thị ủy.

 • Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhất là cấp cơ sở

  Cán bộ và công tác cán bộ cóvai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng,là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căndặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bạiđều do cán bộ tốt hoặc kém”.

 • Nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

  Xác địnhcông tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tácxây dựng Đảng, trong thời gian qua, Thị ủy Hoàng Mai đã từng bước nâng cao chấtlượng và hiệu quả công tác giám sát mở rộng trên tất cả các lĩnh vực; kiểm tratheo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễphát sinh vi phạm. Để công tác kiểm tra, giám sát đượcthực hiện có hiệu quả, hàng năm Ban Thường vụ Thị ủy và Ủy ban Kiểm tra Thị ủyxây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát từ đầu năm một cách cụ thể,phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ. Đồng thời, hướng dẫn các đảng ủy,chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng,nhiệm vụ của mình.