image banner
THÔNG BÁO
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 419
  • Trong tuần: 2 929
  • Trong tháng: 11 156
Đăng nhập
Hoàng Mai giải ngân nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội

Ngày 29/4/2022 Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Hoàng Mai tổ chức giải ngân nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cho học sinh, sinh viên, có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.
Theo Quyết định 11 của Chính phủ thì  mức vốn cho vay tối đa 10 triệu đồng/học sinh, sinh viên, lãi suất 1,2%/năm, thời hạn vay tối đa 36 tháng. Đối tượng tham gia chương trình này là các em học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 có nhu cầu mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Để kịp thời triển khai thực hiện Chương trình, Ngân hàng chính sách xã đã tham mưu với UBND Thị xã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan, phối hợp với tổ chức chính trị -xã hội nhận ủy thác rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vốn các chương trình theo tinh thần Nghị quyết 11/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình thực hiện được đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng và sử dụng đúng mục đích, hiệu quả nguồn vốn của Nhà nước.

Anh-tin-bai

Ảnh: Giải ngân nguồn vốn vay cho đối tượng học sinh, sinh viên

Trong đợt giải này Ngân hàng Chính sách xã hội đã tiến hành giải ngân cho 120 đối tượng học sinh, sinh viên với số tiền là 1,2 tỷ đồng tại phường Quỳnh Thiện và xã Quỳnh Trang, trong đó phường Quỳnh Thiện là 110 và Quỳnh Trang là 10 đối tượng. Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, tính nhân văn sâu sắc, giúp có các em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nguồn vốn chính sách mua các thiết bị thiết yếu phục vụ học tập, trở thành những công dân có ích cho xã hội. 
Trước đó Ngân hàng chính sách xã hội Thị xã Hoàng Mai giải ngân nguồn vốn vay nhà ở xã hội đối với các đối tượng là cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, hộ nghèo chưa có nhà ở để mua, xây mới, sửa chữa nhà ở cho 01 trường  hợp với số tiền là 200 triệu động, thời hạn vay 20 năm./.

Anh-tin-bai

Ảnh: Giải ngân nguồn vốn vay nhà ở xã hội

Bích Hường