image banner
THÔNG BÁO
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 31
  • Trong tuần: 4 070
  • Trong tháng: 16 016
Đăng nhập
UBND thị xã Hoàng Mai họp để rà soát tiến độ thực hiện Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2022.

Chiều 19/4, UBND thị xã Hoàng Mai đã tổ chức cuộc họp để rà soát tiến độ thực hiện Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia trong năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hữu An - Phó Bí Thư, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có trưởng các phòng ban, cơ quan chuyên môn của thị xã; lãnh đạo, chuyên viên phòng Giaó dục và Đào tạo; lãnh đạo các xã, phường. 
Để xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2022, Thị ủy, UBND thị xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia, có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các xã, phường, các trường học để đầu tư xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất, hoàn thành các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia. Ngay từ đầu năm, các cơ quan chuyên môn của thị xã, UBND các xã phường và các trường học xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2022 đã tích cực, chủ động rà soát, hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn để đảm bảo công nhận trường chuẩn Quốc gia theo kế hoạch. Tuy nhiên, tiến độ triển khai thẩm định quy hoạch, xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất ở một số trường còn chậm. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý kiến, đề xuất các giải pháp thực hiện để đảm bảo xây dựng trường chuẩn Quốc gia theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. 
Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia năm 2022, đồng chí Nguyễn Hữu An, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu: Phòng Giáo dục - Đào tạo phối hợp với Cơ quan Tổ chức - Nội vụ rà soát, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho các trường học, nhất là các trường công nhận mới; xét, duyệt biên chế, bố trí cán bộ quản lý, giáo viên hợp lý đảm bảo thực hiện nhiệm vụ; tham mưu cấp trên hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học. UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể cho từng hạng mục công trình; rà soát, tính toán các đầu điểm xây dựng trường chuẩn quốc gia cho phù hợp với điều kiện thực tế; cần lựa chọn đơn vị tư vấn quy hoạch để đảm bảo chất lượng và tiến độ; tập trung giải phóng mặt bằng các vị trí còn vướng mắc.

Hồ Thiêm