image banner
THÔNG BÁO
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 142
  • Trong tuần: 4 181
  • Trong tháng: 16 127
Đăng nhập
Hội nghị BTV Thị ủy lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 22/6, Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai tổ chức hội nghị lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020-2025, để thông qua nhiều nội dung quan trọng. Tham dự hội nghị có đại diện các Ban của Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên BTV Thị ủy, lãnh đạo các phòng liên quan. Đồng chí Lê Trường Giang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị.

Anh-tin-bai

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị BTV Thị ủy lần thứ 25

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe, thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn; Tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Tình hình quyết toán ngân sách năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 10.771 tỷ đồng(đứng thứ 2 trong 21 huyện, thành thị của tỉnh), tăng 14,34 so với cùng kỳ, bằng 50,07 % kế hoạch; tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 13,7%. Nông, lâm, ngư nghiệp được duy trì ổn định. Các khoản thu chi ngân sách giao theo dự toán ước đạt hơn 246,5 triệu đồng, tăng 4,64 % so với cùng kỳ. 2021. Công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm; Công tác Quốc phòng luôn được đảm bảo, duy trì; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo; Thực hiện tốt công tác tiếp dân theo định kỳ, kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân...
Các ý kiến thảo luận tại hội nghị cơ bản thống nhất với các nội dung báo cáo, đồng thời làm rõ một số vấn đề liên quan và cho ý kiến, đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sát với tình hình thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của thị xã trong thời gian tới. 
Qua nghe các báo cáo và ý kiến của các đồng chí trong Ban thường vụ Thị ủy, đồng chí Lê Trường Giang cơ bản thống nhất và thông qua các báo cáo. Đồng thời đề nghị đối với một số dự án cần điều chỉnh chủ trương đầu tư cho phù hợp với điều kiện thực tế, bổ sung số liệu vào báo cáo để đảm chặt chẽ đúng quy định; quan tâm triển khai thực hiện các dự án trường chuẩn quốc gia. Đồng thời, đề nghị cơ quan tham mưu tiếp thu các ý kiến của các đồng chí trong Ban thường vụ Thị ủy để chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh các báo cáo. 

Hồ Thiêm