image banner
THÔNG BÁO
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 456
  • Trong tuần: 2 966
  • Trong tháng: 11 193
Đăng nhập
Hoàng Mai tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022
Sáng  27/4, Ban Tuyên giáo Thị ủy Hoàng Mai tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022 cho gần 200 đồng chí là trưởng các phòng, ban, ngành thị xã, cán bộ chủ chốt cơ sở, báo cáo viên thị ủy, cộng tác viên DLXH, tổ tuyên truyền cơ sở... Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đàm Hữu Hồng- Phó bí thư Thường trục Thị ủy. Giảng viên đồng chí Ngô Công Mạnh, Trưởng phòng thông tin và tổng hợp BTG Tỉnh ủy; đồng chí Phan Sỹ Thành, BTG Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Bá Hào, Trưởng Ban Tuyên giáo - GĐ Trung tâm Chính trị thị xã. 
Anh-tin-bai
Ảnh: Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Trong những năm qua, công tác tuyên giáo từ thị xã đến cơ sở đã đạt được nhiều kết quả, góp phần tích cực vào công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, tình hình hiện nay đang đặt ra cho công tác tuyên giáo từ thị xã đến cơ sở những nhiệm vụ và thách thức mới, cần đổi mới về cả nội dung và hình thức tuyên truyền, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội. Nội dung chương trình tập huấn lần này tập trung vào những vấn đề mới, có tính thời sự  nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyên giáo trong tình hình hiện nay, bao gồm: Phương pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay; phương pháp tổng hợp, xử lý và định hướng dư luận xã hội hiện nay và triển khai Kế hoạch số 104-KH/ThU, ngày 13/4/2022 của BTV Thị ủy về triển khai Kế hoạch số 81-KH/TU của BTV Tỉnh ủy về thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Anh-tin-bai
Ảnh: Đồng chí Đàm Hữu Hồng- Phó bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Thông qua lớp tập huấn giúp cho các đại biểu cập nhật những thông tin mới về công tác tư tưởng, lý luận nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn ở cơ quan, đơn vị; từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
 
Thanh Thủy