image banner
THÔNG BÁO
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 98
  • Trong tuần: 4 137
  • Trong tháng: 16 083
Đăng nhập
Bí thư Thị ủy Lê Trường Giang tiếp công dân định kỳ tháng 4
Trong buổi sáng, đã có 11 công dân đăng ký, đều là các công dân có đơn thư đang trong thời kỳ giải quyết. Nội dung kiến nghị liên quan đến các vấn đề đất tái định cư có thu tiền; tranh chấp đất đai; đền bù giải phóng mặt bằng các dự án 13,5m, cao tốc Bắc Nam và Khu Công nghiệp Hoàng Mai 1; cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất; quỹ khuyến học của các xã sử dụng chưa đúng với quy định...
Sau  khi nghe nội dung công dân trình bày và ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng tiếp công dân thị xã, đồng chí Lê Trường Giang- TUV, Bí thư Thị ủy đã tiếp thu, trả lời làm rõ một số nội dung công dân phản ánh; đồng thời giao UBND thị xã chỉ đạo các xã, phường, các phòng, ngành tham mưu hướng giải quyết thỏa đáng, trả lời cho công dân theo quy định của pháp luật.Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, yêu cầu UBND các địa phương làm việc với các phòng, đơn vị liên quan để được hướng dẫn kịp thời, đảm bảo đúng qui trình và thời gian thực hiện.
Hồ Thiêm