image banner
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn thị xã Hoàng Mai giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 83/kh-ubnd
Ngày ban hành 08/06/2021
Ngày hiệu lực 08/06/2021
Trích yếu nội dung Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn thị xã Hoàng Mai giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Khác
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Nguyễn Anh Văn
Tài liệu đính kèm kh-83.pdf
image advertisementimage advertisementimage advertisement